Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

Totalt antall resultater: 7

 • Styrer, råd og utvalg:
  Ungdomsrådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0020/20

  Beskrivelse:
  Temaplan digitalisering og smart teknologi - mandat og rammer
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for samfunnstjenester
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0020/20

  Beskrivelse:
  Temaplan Vann og vannmiljø - mandat og rammer
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for medborgerskap
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0020/20

  Beskrivelse:
  Oppnevnelse av lokalsamfunnsutvalg
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for oppvekst
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0020/20

  Beskrivelse:
  Handlingsprogram 2021-2024 – innspill og prioriteringer fra hovedutvalg for oppvekst
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0020/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for ny adkomstvei til Øvre Hallenskog - sluttbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0020/20

  Beskrivelse:
  76/25 Bringebærhagen 3, 5 og 7 - Prinsippavklaring vedrørende reguleringsarbeid for eiendommen
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0020/20

  Beskrivelse:
  Budsjett og handlingsprogram 2020-2023 – oppfølging av verbalvedtak og oversendelsesforslag
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken