Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

Totalt antall resultater: 3

 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0053/20

  Beskrivelse:
  Endring i reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - mulighet til fjernmøter
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0053/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for Nordre Grønsand gård, gbnr. 355/2 - 1. gangsbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0053/20

  Beskrivelse:
  Korona-krisen – tiltak rettet mot lokalt næringsliv
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken