Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:
  Møtested:
  Møtet gjennomføres digitalt

  Møtedokumenter til nedlasting

  Video

  Se video av møtet i sin helhet

  Saker på sakskart

  Saksnr:
  0031/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøtet 6. mai 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0032/20

  Beskrivelse:
  Forslag til visjon for Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0033/20

  Beskrivelse:
  Kommuneplan for Asker 2020-2032 - Samfunnsdelen - sluttbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0034/20

  Beskrivelse:
  Strategiske mål og økonomiske rammer for handlingsprogrammet 2021 til 2024
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0035/20

  Beskrivelse:
  Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer 2021 - 2024
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0036/20

  Beskrivelse:
  Årsberetning og regnskap Asker kommune 2019
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0037/20

  Beskrivelse:
  Årsrapport 2019 finans og gjeldsforvaltning
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0038/20

  Beskrivelse:
  Årsregnskap, årsberetning og finansrapport for Røyken kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0039/20

  Beskrivelse:
  Hurum kommune, Hurum havner KF og Hurum Eiendomsselskap KF – årsregnskap, årsberetning og finansforvaltning 2019
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0040/20

  Beskrivelse:
  Åpningsbalanse Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0041/20

  Beskrivelse:
  1. tertialrapport 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0042/20

  Beskrivelse:
  Prinsipper for bruk av lokaler på innbyggertorgene i 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0043/20

  Beskrivelse:
  Oppnevnelse av lokalsamfunnsutvalg
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0044/20

  Beskrivelse:
  Standard rom- og funksjonsprogram for skoleanlegg
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0045/20

  Beskrivelse:
  Uttalelse til Utdanningsdirektoratet om endring i elevtallet fra 400 – 600 elever for - Stiftelsen Asker International School
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0046/20

  Beskrivelse:
  Innbyggerforslag - rehabilitering av Asker kulturskoles lokaler
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0047/20

  Beskrivelse:
  Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0048/20

  Beskrivelse:
  Forskrift for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0049/20

  Beskrivelse:
  Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0050/20

  Beskrivelse:
  Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0051/20

  Beskrivelse:
  Krav om foreleggelse av reguleringsspørsmål for kommunestyret, gbnr. 47/31, 47/79, 1/144
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Spørsmål/Interpellasjoner

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Interpellasjon til neste kommunestyremøte
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken