Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:
  Møtested:
  Asker rådhus

  Møtedokumenter til nedlasting

  Video

  Se video av møtet i sin helhet

  Saker på sakskart

  Saksnr:
  0044/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll Formannskapet 02.04.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0045/20

  Beskrivelse:
  Finansreglement for Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0046/20

  Beskrivelse:
  Foreløpig regnskapsresultat for Asker kommune 2019
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0047/20

  Beskrivelse:
  Årsrapport 2019 finans og gjeldsforvaltning
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0048/20

  Beskrivelse:
  Asker og Bærum Vannverk IKS - Innkalling til representantskapsmøte 23.04.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0049/20

  Beskrivelse:
  Lokal forskrift om fag- og timefordeling for grunnskolen i Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0050/20

  Beskrivelse:
  7/1 Asker - Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0051/20

  Beskrivelse:
  Lånegaranti til Velodrom
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0052/20

  Beskrivelse:
  Kjøp av Follestad gjenvinningsstasjon
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0053/20

  Beskrivelse:
  Korona-krisen – tiltak rettet mot lokalt næringsliv
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0054/20

  Beskrivelse:
  Alkoholpolitisk handlingsplan og forskrift om åpningstider for serveringssted og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk i Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0055/20

  Beskrivelse:
  Klage på vedtak om avslag på dispensasjon, Isrenna 35, gbnr. 328/415
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0056/20

  Beskrivelse:
  39/1024 Byggesak med dispensasjon - Bruksendring fra kontorer til forretning og fasadeendring - Billingstadsletta 22
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0057/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for Åmotåsen, gbnr. 79/87
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0058/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for Dikemark idrettspark, gbnr 89/1
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0059/20

  Beskrivelse:
  64/18 Reguleringsplan for Slemmestadveien 401
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken