Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Heggedal lokalsamfunnsutvalg

Kort fortalt

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger
og andre lokale aktører får mulighet til å ta del i og medansvar for saker som
angår lokalsamfunnet de er opprettet for.

Lokalsamfunnsutvalget skal:

  • høres i saker som angår lokalområdet
  • medvirke i planprosesser som berører lokalområdet
  • bidra til at innbyggere og lokale aktører får mulighet til å ta medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for
  • styrke lokale aktørers mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i eget lokalområde
  • utvikle og styrke samarbeid og dialog med bl.a. innbyggertorg, nærmiljøsentral, lokale lag, foreninger og organisasjoner, lokale skoler og barnehager (herunder foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og elevråd), lokalt næringsliv og andre folkevalgte organer
  • disponere midler til lokale tiltak

Utvalget har initiativrett, og kan selv ta opp saker som berører eget lokalområde.

Reglement og medlemmer