Oppgaveutvalg Skogsborg

Asker kommune har overtatt eiendommen Skogsborg - en av Askerkystens “perler”. Stedet har en unik historie og et stort potensial, både som utfartssted og møtested. Kommunestyret ønsker hjelp til å videreutvikle eiendommen.

Kort fortalt

Kommunestyret har opprettet et oppgaveutvalg som skal hjelpe kommunen med hvordan Skogsborg og Torvøya kan utvikles og driftes. Torvøya ligger rett utenfor Skogsborg.

Oppgaveutvalgets rapport er klar

Oppgaveutvalget har ferdigstilt sin rapport, og utvalgets anbefalinger overleveres formannskapet 28.februar. Les om utvalgets anbefalinger i Askermagasinet.

Les rapporten (PDF)

Stor oppslutning på idedugnaden for Skogsborg og Torvøya

På Sætre innbyggertorg 30. november satt ideene løst når nærmere 40 innbyggere møtte til idédugnad. Representanter for oppgaveutvalget lyttet og fikk mange viktige innspill til sitt videre arbeid.

Lapper med forslag og innspill ligger på et bord
Foto: Hanne Marie Sønstergaard

Mandatet til oppgaveutvalget

Kommunestyret har gitt oppgaveutvalget et mandat som beskriver oppdraget. Der står det blant annet:

"Oppgaveutvalget skal legge til rette for gode og bærekraftige konsept for utvikling og drift av Skogsborg i tråd med den oppløste stiftelsens formål, og slik sikre at eiendommen vil være tilgjengelig for allmenheten som offentlig friluftsområde. Oppgaveutvalget skal gjennom en forstudie legge premisser for en framtidig mulighetsstudie for eiendommen.
Forstudien skal også omfatte Torvøya."

Hva er et oppgaveutvalg?

Oppgaveutvalg er en nærdemokratisk ordning med politikere og innbyggere som sammen skal løse en oppgave for kommunestyret. Målet er å samarbeide om å finne de beste løsningene.

Oppgaveutvalget opprettes av kommunestyret. Det betyr at det er et folkevalgt organ og må følge samme regler for møter, saksbehandling og åpenhet som andre politiske organer. Kommunestyret velger medlemmer til oppgaveutvalget.

Hvordan og når ble oppgaveutvalget Skogsborg opprettet?

Kommunestyret vedtok å opprette Oppgaveutvalg Skogsborg, 13. september 2022. Oppgaveutvalget skal vare i perioden 15.09.2022 til 15.2.2022, og skal gjennomføre en forstudie og definere rammer, føringer og premisser for en fremtidig mulighetsstudie av eiendommen.

Medlemmer i oppgaveutvalget

Gruppebilde av Oppgaveutvalget Skogsborg
Medlemmene i Oppgaveutvalget Skogsborg
 • Monica Vee Bratlie (H) - leder
 • Marianne Riis Rasmussen (A) - nestleder
 • Christian Dyresen (V)
 • Jan Bjørnsrud (Vestmarka krets – Norges speiderforbund) 
 • Cecilie Bergskås (DNT Asker turlag)
 • Sissel Elgenes (Sætre vel)
 • Rolf Karlsen (tidligere styreleder stiftelsen Skogsborg)
 • Espen Søilen (Oslofjorden friluftsråd)
 • Trine Maren Skott-Myhre (Asker næringsforening)

Varamedlemmer

 • Liv Knatten (MDG)
 • Tonje Lavik (FrP)
 • Oddvar Igland (Sp)
 • Kent Lippert Olsen (KrF)

Møter i oppgaveutvalget

Første møte til oppgaveutvalget var fredag 30. september kl. 09.00.

Oppgaveutvalget vil samles til arbeidsmøter følgende datoer:

 • Onsdag 26. oktober 2022 - Behov, målgrupper og visjon
 • Mandag 21. november 2022 - Ambisjonsnivå og ulike driftsmodeller
 • Onsdag 14. desember 2022 - Kvaliteter ved stedet og mulige konkurranseformer for mulighetsstudien
 • Onsdag 18. januar 2023 - Premisser og anbefalinger, ferdigstille rapport, evaluering

Møtene i oppgaveutvalget er åpne, så du er velkommen til å delta i møtene som tilskuer.