Samlede innspill fra Dialogmøte mellom innbyggere og Oppgaveutvalg Skogsborg og Torvøya. Sætre innbyggertorg 30.november 2022

Hva vil du at Skogsborg og Torvøya skal være i fremtiden – og hvem er aktuelle samarbeidspartnere?

Innspill fra Hytte/Camping-bordet:

 • Hytteeiere og campingvogneiere har holdt området i gang i 19 år. Det er viktig at campingvogner er der. Da er det folk til stede som holder ro og orden. Vi utfører dugnader, slukker branner, preventivt med tanke på bråk og hærverk. Vi med vogner og hytter bidrar økonomisk med leieinntekter
 • Vi ønsker å få vite hva som skjer. Har ikke hørt noe fra Asker kommune. Ønsker et møte med kommunen om hva de kan forvente seg. Alle har investert store summer på stedet.
 • Litt spesielt at ingen fra campingvogn- eller hytter er representert i Oppgaveutvalget
 • Ønsker mer aktivitet og at det skal være attraktivt
 • Jeg har alltid vært på Skogsborg. Mitt oldebarn er 6 generasjon på Skogsborg
 • Riv campinghyttene- gjør det mer innbydende og lekkert
 • Sett opp nye utleiehytter i eplehagen mot fjorden. Det mangler overnattingstilbud i Sætre.
 • Ønsker at skolene kan bruke det til svømmeopplæring fortsatt
 • Friluftstilbud til barn/DNT/Barnas turliv base med sjøliv
 • Mulighet leie kano/kajakk/robåt- kurs i bruk av det
 • Båt til øyene
 • Kafe og kiosk med attraktivt mattilbud, ikke bare is og brus
 • Mye gåsemøkk gjør plenarealene utilgjengelige. Synd!
 • Benker, griller, orden i strandsonen
 • Oppgradere stranda + stupebrett
 • Lekeapparater
 • «Vaktmesterhuset» - her kan man ha en som både er vaktmester og administrerer utleie
 • Taubane til Torvøya

Bakgrunnsinformasjon

 • Stedet vært lite brukt av øvrige etter Sætre-utbygging
 • Vaktmester har klippet plenene
 • Geologer fra Danmark?
 • 4 hytter til leie. Noen faste og noen til utleie. Hyttene trenger oppgradering
 • 16 vognplasser, 6 på åremål
 • 50 P-plasser for bil - flere som parkerer der i helgene/båt Lagahølet
 • Skogsborg har 10 båtplasser. Utstikkerne er råtne. Kan leies ut ca 3 000 i året
 • Torvøya/Killingholmens båtplasser er private
 • Mange som tar ut kajakker ved Skogsborg
 • Mange skoleavslutninger/skolebesøk

Speiderbordet m.m.

 • Kystkultur. Tenk helhet og stort for Skogsborg, Torvøya, Håøya, Bergholmen og Oscarsborg. Felles booking, «fjordsti», off kommunikasjon mellom øyene, lokalturisme, destinasjon-turisme.
 • Badstue på land eller flytende
 • Kurs bygningsvern/reparasjon. Koplet til miljø og gjenbruk
 • Kajakk/kano/SUP/båt- utleie. Utleie av speiderkanoene for eksempel gjennom BUA. Plass til å sette ut kano
 • Utleiebåt Sætrepollen, gjestehavna, Skogsborg og Torvøya
 • Torvøya – speidernes øy - hinderløyper, åpent for alle, geiter for å holde vegetasjonen nede. Teltplasser. Gjestebrygge, bålplass, gapahuk
 • Gangbru til Torvøya - seilbåter kan seile rundt. Småbåter under. Åpner øya for alle.
 • Kabelferge til Torvøya à la Brønnøya med dyptliggende kabel mellom s og t.
 • Gratis bruk småbåter. Holde kystkulturarv ved like. Seiljoller, robåter, kano
 • Bruke området til sommerskoler. For eksempel håndarbeidsstua
 • Pusse opp hovedhuset med mulighet for utleie til private
 • Fortsatt OFR i båthuset
 • Utleie av vannleker, utsyr for barn og ungdom
 • Utleie av små elbåter på lik linje med sparkesykler til transport mellom øyene
 • «Panteboks» hvor du får betalt for antall kg stillhavsøsters på Torvøya/Hjelp
 • Skogsborg parkour
 • Friluftsområde
 • Frukthage – hagelag, tradisjonsmat, matkultur,
 • Konsekvensutrede truede arter dyr og planter Torvøya
 • Lavvo eller gapahuk oppe i skogen og Torvøya
 • Festivalområde – yogafestival, musikk, kursvirksomhet
 • Ferje fra Sætre til Torvøya, Håøya, Bergholmen, Drøbak
 • Videreutvikling av kyststi i begge retninger
 • Kyststi langs fjorden mellom Lagahølet og Åros. Brygge langs fjellet.
 • Enklere atkomst til Skogsborg fra Åros.
 • Sætre Speidergruppe vil være med/fast base. Lagringsplass, utleie av utstyret til allmennheten - ønsker to mindre kontainere til utstyr litt strøm for å forhindre fukt.
 • NM i speiding for 3.gang!
 • Kiosk som kan gi ungdom arbeidserfaring
 • Gangveien til Skogsborg må fikses (utenom kyststien)
 • Korttidsutleie av sengeplasser, hostell à la DNT-hytte. Mulighet for jobb unge
 • Kiosk
 • Gratis parkering
 • Grillplass
 • Park/hagemøbler
 • Skogsborg har Sætres beste akebakke. Denne må bevares
 • Stor gresslette fortsatt for utendørsarrangementer. Store griller. Noen kull noen gass.
 • Infosenter oslofjordutfordringer/Livet i fjorden
 • Kommunale gjesteplasser for båtfolk

Mellombordet/samarbeidsparter-bordet

 • Bru til Torvøya
 • Båt?
 • Hovedhuset må restaureres
 • Oslo friluftsråd+ lokale speidere
 • Lions kan være samarbeidspartner
 • Lokale foreninger
 • Samarbeid med NMBU (Ås) – unik botanikk
 • Lokal velforening
 • Nærmiljøutvalg
 • Idrettslag
 • OF
 • Leirsted tilrettelagt funksjonshemmede
 • Aktivitetsområde
 • Kiosk og kafe
 • Vi savner taxibåter