Tofte lokalsamfunnsutvalg

Kort fortalt

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger
og andre lokale aktører får mulighet til å ta del i og medansvar for saker som
angår lokalsamfunnet de er opprettet for.

Lokalsamfunnsutvalget skal:

  • høres i saker som angår lokalområdet
  • medvirke i planprosesser som berører lokalområdet
  • bidra til at innbyggere og lokale aktører får mulighet til å ta medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for
  • styrke lokale aktørers mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i eget lokalområde
  • utvikle og styrke samarbeid og dialog med bl.a. innbyggertorg, nærmiljøsentral, lokale lag, foreninger og organisasjoner, lokale skoler og barnehager (herunder foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og elevråd), lokalt næringsliv og andre folkevalgte organer
  • disponere midler til lokale tiltak

Utvalget har initiativrett, og kan selv ta opp saker som berører eget lokalområde.

Her kan du se hvilke saker utvalgene behandler (møter, sakspapirer og vedtak).

Tilskuddordning for nærmiljøene

Hvert lokalsamfunnsutvalg administrer en tilskuddsordning for felleskapsfremmende aktiviteter og tiltak i nærmiljøene.

Du kan lese mer og sende inn søknad på denne siden.

Reglement og medlemmer