Tofte lokalsamfunnsutvalg - opphørt

Kort fortalt

Lokalsamfunnsutvalgene skulle legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører fikk mulighet til å ta del i og medansvar for saker som angikk lokalsamfunnet de var opprettet for.