Råd og utvalg

Søkeresultat

Viser 34 treff på utvalg for velferd

Cecilie Lindgren
Navn:

Cecilie Lindgren

Parti: Høyre
Funksjon: Leder i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Leder i utvalg i:
Utvalg for velferd
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Formannskapet, Partssammensatt utvalg, KS Fylkesmøte Viken, Valgstyret
Hans Andersen Hveem
Navn:

Hans Andersen Hveem

Parti: Høyre
Funksjon: Nestleder i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Nestleder i utvalg i:
Utvalg for velferd
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Formannskapet, KS Fylkesmøte Viken
Bjarte Gatland Reve
Navn:

Bjarte Gatland Reve

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd, KS Fylkesmøte Viken
Navn:

Finn Edvin Brøndal

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Janne Cecilie Rønbeck Grøttumsbråten
Navn:

Janne Cecilie Rønbeck Grøttumsbråten

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Formannskapet, KS Fylkesmøte Viken
Navn:

Kent Ingar Lippert Olsen

Parti: Kristelig Folkeparti
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Oppgaveutvalg Skogsborg
Navn:

Anne Marte Wetting Johansen

Parti: Miljøpartiet De Grønne
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Christoffer Pederssen

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Ida Kristine Selvær

Parti:
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for velferd
Navn:

Inger Johanne Aaby

Parti:
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for velferd
Navn:

Leif Sigmund Hole

Parti: Pensjonistpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Marianne Vikdal

Parti:
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for velferd
Navn:

Odd-Ivar Myhre

Parti:
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for velferd
Navn:

Rikard Gaarder Knutsen

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Torunn Skard Almaas

Parti: Asker Arbeiderparti
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd