Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Råd og utvalg

Søkeresultat

Viser 34 treff på utvalg for velferd

Cecilie Lindgren
Navn:

Cecilie Lindgren

Parti: Høyre
Funksjon: Leder i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Leder i utvalg i:
Utvalg for velferd
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Formannskapet, Valgstyret, Partssammensatt utvalg, KS Fylkesmøte Viken
Hans Andersen Hveem
Navn:

Hans Andersen Hveem

Parti: Høyre
Funksjon: Nestleder i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +47 41617850
Nestleder i utvalg i:
Utvalg for velferd
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Formannskapet, KS Fylkesmøte Viken
Bjarte Gatland Reve
Navn:

Bjarte Gatland Reve

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer: +47 97109585
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd, KS Fylkesmøte Viken
Navn:

Finn Edvin Brøndal

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer: +47 91113600
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Janne Grøttumsbråten
Navn:

Janne Grøttumsbråten

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer: +47 90562300
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Formannskapet, KS Fylkesmøte Viken
Navn:

Kent Ingar Lippert Olsen

Parti: Kristelig Folkeparti
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Marit Sæthre Vannebo
Navn:

Marit Sæthre Vannebo

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer: +47 48134002
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Anne Marte Wetting Johansen

Parti: Miljøpartiet De Grønne
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Christoffer Pederssen

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +47 93868368
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Leif Sigmund Hole

Parti: Pensjonistpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Najma Saleban Ahmed

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Rikard Gaarder Knutsen

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Svein Østvik

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Søren Hielm Friis

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +47 95998372
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Tobias Langås Handeland

Parti: Rødt
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +47 98104337
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Torunn Skard Almaas

Parti: Arbeiderpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +47 91798916
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd