Oslofjordens Friluftsråd er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden.

Asker kommune har tre politiske representanter i rådet som er valgt av Kommunestyret. For inneværende periode er det disse som er kommunens representanter.:

  • Per Anders Owren (H)
  • Ole Jacob Johansen (FrP)
  • Frode Lerstein (A)

Oslofjorden Friluftsråd sine hjemmesider