Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R) om vektere

Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R): 

Vektere, organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, har streiket i over fire uker. Nylige meklinger førte ikke frem. De streiker blant annet for en bedre lønn, et rettferdig krav ettersom lønnsutviklingen for vektere har sakket akterut de siste årene.

Å jobbe som vekter innebærer at man kan havne i utrygge situasjoner, mye jobbing på kvelder og netter. Mange vektere jobber også mye ufrivillig deltid, noe som gjør det vanskelig å ha en forutsigbar økonomi. De strekende vekterne krever, i tillegg til bedre lønn, faste, hele stillinger, bedre tillegg for ubekvem arbeidstid og bedre oppfølging av lærlinger.

Rødt mener at dette er rimelige krav og støtter vekternes streik. Vi har et ønske om at Asker kommune skal være en god arbeidsgiver og bidra til et trygt og seriøst arbeidsliv. Derfor har Rødt følgende spørsmål til ordføreren:

  • Hva slags sikkerhetstjenester bruker kommunen i dag?
  • Hvilke lønns- og arbeidsvilkår har de ansatte som jobber med sikkerhet for vår kommune?
  • Hva gjør Asker kommune for å sikre at de sikkerhetsselskapene vi bruker ivaretar lærlingers opplæring og rettigheter på en god måte?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Asker kommune er ikke part i saken omkring lønnsoppgjør for vekterne og kan derfor ikke besvare alle spørsmålene.

Det må også bemerkes at Asker kommune ikke har ansatt vektere og ikke er arbeidsgiver for noen av disse. Vi benytter vektere til ulike oppgaver i kommunen og etter en offentlig anskaffelse, i tråd med de gjeldene regler for anskaffelser.

Når Asker kommune anskaffer tjenester etter lov om offentlige anskaffelser, legges lov- og forskrifter til grunn og vi stiller krav om at firmaer må dokumentere at de følger nasjonale krav. Dette gjelder blant annet lønn, tariffavtale, pensjonsordning og arbeidsforhold mm. 

Kommunen har inngått avtale med Securitas AS. Vi har ikke rammeavtale om sikkerhetstjenester.

For disse avtalene er det ikke naturlig å sette krav til bruk av lærlinger. Kommunen setter dog ofte vilkår om godkjent lærebedrift og bruk av læringer i andre større prosjekter/avtaler, feks. i forbindelse med anskaffelser innen bygg og anlegg. 

Vekterne utfører ulike oppdrag kommunen som sikkerhet, tilsyn av verdier/bygninger og kontroll med kommunens skjenkesteder mm.

Det er krav til at kontrollørene skal være over 22 år, de skal ha fått opplæring og ha godkjent kunnskapsprøve. Det er også krav til plettfri vandel.