Spørsmål fra Hanne Lisa Matt (Mdg) om fotgjengerovergang i Røyken

Spørsmål fra Hanne Lisa Matt (Mdg)

Jeg lurer på hvorfor fotgjengerovergangen nede ved Kiwi i Røyken sentrum ikke er tilbake etter oppgradering av veien. Dette er en viktig overgang og strengt tatt er det flere steder nede i sentrum der man med enkle grep (maling) kunne økt tilgjengelighet og sikkerhet for gående og syklende.

Kan ordfører si noe om når dette skal på plass?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg har forhørt meg med administrasjonen om dette, og de har opplyst at det er inngått ny rammeavtale om veimerking for Asker kommune.

Utfører Eurostar skulle ha startet dette arbeidet for noen uker siden, men de ble forsinket grunnet prosess med godkjenning av søknad om arbeidstillatelse. Dette er nå på plass og de starter opp denne uken (uke 23). De blir ferdige i Røyken sentrum og Midtbygda senest neste uke (uke 24). De har fått beskjed om å prioritere dette området.