Spørsmål fra Jan Fredrik Eriksen (Sp) om ordførerportretter

Spørsmål fra Jan Fredrik Eriksen (Sp)

Dette kan nok oppfattes som symbolpolitikk, og det kan jeg vel med en gang bekrefte. Vi i Senterpartiet har jo valgt oss «-nær folk» som valgspråk. I dette tilfellet vil jeg imidlertid snakke litt om det motsatte, nemlig at distriktene, symbolsk sett, flyttes litt nærmere politikerne og administrasjonen.

Vi møtes på andre året som kommunestyre i nye Asker kommune, og selv om vi i disse tider ikke møtes i kommunestyresalen, så vet vi at vi har en portrettrekke av ordførere som pryder kommunestyresalen i Asker. Som distriktspolitiker fra Røyken, eller Asker vest, som det nå ofte omtales som, har jeg flere ganger stusset over portrettrekken, som er av ordførerne fra tidligere Asker kommune fra, 1956 til 2019, hvorav ett portrett også er av nye Asker kommunes ordfører.

Som politikere i nye Asker mener jeg vi, som en påminnelse om vår kommunes opphav ved sammenslåing av tre tidligere kommuner, også bør ha med oss portretter av tidligere ordførere fra Hurum og Røyken kommuner i kommunestyresalen i nye Asker. Kanskje opphengt i tre avdelinger, med de tre gamle kommunenes våpenskjold.

Videre bør plaketten på Ordfører Conradis bilde graveres med sluttdato 2019, og nytt portrett av ordføreren, iført nye Askers ordførerkjede, bestilles, og gravert med «2020 - ». Dette som en markering av at vi er en ny kommune, med en ny ordførerrekke. Dette som en påminnelse til oss politikere om at Asker kommune er en ny kommune, og at Røyken og Hurum ikke er en fotnote i Askers historie. Det synes jeg bør gjenspeiles i kommunestyresalen.

Mitt spørsmål til ordføreren er om det foreligger noen planer for en mer balansert installasjon av gamle ordførerportretter fra de tre kommunene i nye Asker?

Svar fra Lene Conradi

I kommunestyresalen i Asker rådhus henger det for tiden fem portrettmalerier av tidligere ordførere i gamle Asker kommune. Alle disse ordførerne har fungert og prosedert som ordførere i denne salen.

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble portrettmaleriene av alle de andre tidligere ordførere i Asker flyttet fra kommunestyresalen i rådhuset til Venskaben. Det var på Venskaben politiske møter ble avholdt før rådhuset ble oppført og tatt i bruk tidlig på 60-tallet. Asker Rådhus ble innviet i 1964.

I Formannskapssalen på Venskaben henger det derfor nå 16 portrettmalerier av ordførere i Asker som ble valgt i perioden før 1960. De fem som har sitt portrettmaleri hengende i kommunestyresalen ble alle valgt og fungerte som ordførere i perioden 1963 til 2019.

Gamle Røyken rådhus er under rehabilitering. Portrettene av Røyken kommunens tidligere ordførere er derfor tatt ned, og oppbevares for tiden trygt på lager. Det dreier seg om til sammen 4 portrettmalerier og 15 portrettfotografier. Et av portrettfotografiene er av Røyken kommunes siste ordfører Eva Norén Eriksen. Meningen er at portrettmaleriene og fotografiene skal henges opp igjen på et egnet sted i bygget når rehabiliteringsarbeidene er ferdig.

I administrasjonsfløyen i Hurum rådhus hang det inntil nylig 27 portrettfotografier av ordførere i tidligere Hurum kommune. Portrettet av Hurums siste ordfører Monica Vee Bratlie er et av disse. Også disse ordførerportrettene er tatt ned og oppbevares på lager.

De tre tidligere kommunene har samlet sett hatt veldig mange ordførere i perioden fra 1837, da formannskapslovene ble vedtatt og kommunene ble etablert, og fram til 2019, da de tre sammenslåtte kommunene sluttet å eksistere. Det er derfor til sammen 67 portretter av tidligere ordførerne i kommunens besittelse. Det sier seg selv at det ikke er plass til å henge alle disse portrettene opp på veggen i kommunestyresalen i Asker rådhus. Det må gjøres et utvalg.

Fellesnemnda ble i sin tid orientert om planene om å la portrettmaleriene av de 5 tidligere Asker-ordførere bli hengende i kommunestyresalen i Asker rådhus. På denne måten blir det god plass til portretter av nåværende og alle fremtidige ordførere i den nye kommunen.

Jeg mener det er svært viktig at de tre gamle kommunenes historie blir forvaltet med respekt av den nye kommunen, og ordførerportrettene er selvfølgelig en viktig del av denne historien. Jeg mener for min del at det er naturlig at de fem portrettmaleriene som henger i kommunestyresalen i dag blir hengende der de er. Det samme gjelder for de portrettmaleriene som i dag henger i den gamle formannskapssalen på Venskaben. Venskaben er et offentlig bygg med en historie som er nært nyttet til noen av de portretterte ordførerne.

Jeg vil ta opp forvaltningen av ordførerportrettene i PFU. Utvalget bør diskutere hvor ordførerportrettene bør henge, og om det finnes historiske bygg som kan være aktuelle som en verdig ramme rundt noen av portrettene. Det kan i tillegg også være aktuelt å lage et virtuelt portrettgalleri av alle tidligere ordførere som legges ut på kommunens hjemmeside. Her kan også viktige hendelser i kommunenes historie vises fram.