Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) om gjennomføring av fysisk kommunestyremøte

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv)

Jeg ber om en redegjørelse for både hva som ligger til grunn for og hvem som har tatt beslutningen om å gjennomføre fysisk kommunestyremøte 14. september, når Asker kommune nå er vurdert av kommuneoverlegen til å være på risikonivå 4.

I henhold til FHIs tiltakstabell skal det på risikonivå 3,4 og 5, sitat «gjennomføres digitale møter så langt det er mulig». Også på risikonivå 2 skal det, sitat «fortrinnsvis gjennomføres digitale møter».

Dette fratar, i strid med FHIs anbefalinger, folkevalgte i risikogrupper muligheten fra å ivareta sitt verv. Hadde man valgt å sette møtet som et digitalt møte, ville det heller ikke vært noe juridisk i veien for en delt løsning med både fysisk og digital deltakelse. Kan denne beslutningen påklages noe sted?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg har i samråd med kriseledelsen, dialog med kommuneoverlegen og etter forankring med informasjon til formannskapet besluttet at møtet 14.9. skal være et fysisk møte. Jeg har samtidig varslet at vi følger situasjonen løpende og må være forberedt på at det kan skje endringer i smittesituasjonen som tilsier at vi må være forberedt på å raskt kunne endre møtegjennomføringen.

Asker kommune er nå vurdert av kommuneoverlegen til å være på risikonivå 3. Hensynet til smittevern er ivaretatt ved at møtet er flyttet fra kommunestyresalen i rådhuset til Asker konferansesenter. Her er det plass til opptil 200 deltakere som kan holde 1 meters avstand. Lokalet er derfor godt egnet for et kommunestyremøte med ca. 75-80 deltakere. Lokalet har dessuten flere inn- og utganger, slik at man ikke behøver å være tett på hverandre i foaje og ganger.

Dersom det er ønskelig fra enkeltrepresentanter, kan vi tilrettelegge for å få reservert plass på galleriet, slik at representanten kan sitte helt for seg selv. Representanten kan få egen mikrofon, slik at man slipper å gå fram til talerstolen når representanten ønsker å ta ordet. Matservering kan også tilrettelegges særskilt, slik at man ikke behøver å være i nærheten av de øvrige møtedeltakerne.