Spørsmål fra Martin Berthelsen (SV) om Hernestangen

Spørsmål fra Martin Berthelsen (SV):

Asker kommune har fått tilbud om å kjøpe sjøtomter langs Grimsrudveien på Hernestangen, men har tilbudt mindre enn det eierne krever.

Eilert Sverdrup Gabrielsen representerer sammen med sin bror moren som sammen med sine to andre søsken var arving til eiendommene. De sonderer nå muligheten for å selge etter at moren gikk bort i sommer. 

Spørsmålet mitt er om dette kan komme opp til politsk behandling. 

Svar fra ordfører Lene Conradi: 

Kommunedirektøren mener det ikke er grunnlag for en politiske sak og behandling på det nåværende tidspunkt, fordi vi avventer tilbakemelding på kommunehus tilbud om kjøp. Det bemerkes at selgers prisforventninger er vesentlig høyere en takst og verdi av eiendommen.

Se også notat om saken her: Tilbud om kjøp av 261/71 og 261/75 ved Hernestangen