Spørsmål fra Njål Vikdal (V) om skatt

Spørsmål fra Njål Vikdal (V)

Viser til innlegg i tertialdebatt ang. forslag fra regjeringen om inndragning av ekstraordinært skatteproveny fra gevinstskatt i 2021. Endringen er beskrevet blant annet i denne artikkelen.

Kan ordføreren redegjøre for

1) Hvor stor denne inndragningen av skatt vil utgjøre for Asker kommune for skatteoppgjøret i 2021

2) Får denne inndragningen regnskapsmessig effekt for 2021 eller 2022 resultatet til Asker kommune?

3) Hvor stor inntekt har Asker hatt fra gevinstskatten årlig siden 2005.

Svar fra Lene Conradi

Jeg viser til følgende notat utarbeidet av administrasjonen som svar på spørsmålet ditt: Notat spørsmål om utbytteskatt