Spørsmål fra Sv, Sp og Arbeiderpartiet om Askerparken - Føyka

Spørsmål om Askerparken-Føyka til kommunedirektøren

Ordfører orienterte i formannskapsmøtet den 2. mars 2021 om at gruppelederne kunne stille skriftlige spørsmål omkring prosessen med forhandlinger, utvikling og mulighetsstudier for områdene Føyka og Drengsrud i perioden 2009 til dd.

Her er spørsmål fra Sosialistisk venstreparti (tidligere publisert), Senterpartiet og Arbeiderpartiet:

Kommunedirektørens svar på spørsmål om Føyka-Drengsrud (Sv, Sp og A)