Spørsmål fra Oddvar Igland (Sp) om skatepark på Føyka

Spørsmål fra Oddvar Igland (Sp)

Viser til gårsdagens oppslag om skateparken som er fjernet fra Føyka i forbindelse med anleggsvirksomhet knyttet til omlegging av Kirkeveien, Drengsrudbekken mv. Fjerningen av skateparken er et av mange punkter i avtalen som Asker kommune og Asker Skiklubb inngikk 30. april 2020.

Av denne avtalen fremgår det også at «Kommunen har rett til reetablere skateparken som vist på vedlegg 3A». Av vedlegg 3 A fremgår det at en skatepark kan reetableres i det sørøstre hjørnet på Føyka, men det kan først skje etter at dette området er «frigitt» sommeren 2022, som følge av igangsatt anleggsvirksomhet.

Ungdommene som er intervjuet i saken sier blant annet at de startet med skating på grunn av korona, fordi det alltid var noen å treffe ved skateparken.

Som leder av oppvekstutvalget vil jeg understreke betydningen av slike møtesteder, ikke minst for barn og unge som kanskje ikke er aktive i et idrettslag. Ungdommene sier også at det ikke er så mye de trenger.

Vil kommunedirektøren ta initiativ til å anlegge en enkel, midlertidige skatepark allerede denne sommeren? Hva med å kontakte Asker Skiklubb og forhøre seg med dem om mulighetene for et slikt enkelt og midlertidig anlegg?

Også denne sommeren vil være preget av pandemien – og dermed mange som ikke drar på ferie men stort sett vil holde seg i hjemme. Da vil behov for et slikt enkelt anlegg være ekstra stort.

Svar fra ordfører Lene Conradi

Dette temaet har vært oppe i flere ulike anledninger, blant annet i media der jeg har besvart spørsmål. Her videreformidler jeg kommunedirektørens svar på Iglands konkrete spørsmål:

Skateparken på Føyka som ble etablert i 2000 har eksistert i mange år i påvente av den videre utviklingen på Føyka/Elvely. Parken har vært vedlikeholdt og utviklet gjennom årene. Parken lå på tomten til Skiklubben som kommunen har hatt avtale om. Avtalen gikk ut i 2020. I forbindelse med gjennomføringen av anlegget i Kirkeveien ble det nødvendig å avvikle parken, slik at Skiklubben kunne få sitt areal tilbake og anlegget gjennomføres. Dette var en del av avtalen mellom Skiklubben og kommunen i forbindelse med gjennomføringen av vei og VA-anlegget. At dialogen med brukerne har vært for dårlig beklager kommunedirektøren.

Det arbeides nå med planer for å erstatte skateparken så raskt som mulig med en permanent løsning i nærområdet til Asker sentrum. Det vil også bli vurdert snarlige midlertidige tiltak, dersom det tar lengre tid å få etablert en permanent skatepark. Dette vil skje i nær dialog med brukerne. Slike uformelle møteplasser som en skatepark er, har vi etter hvert fått flere av i kommunen. Disse er etterspurte og populære, og det pågår for tiden planlegging av flere anlegg rundt i kommunen for å utvide tilbudet med ulike initiativtakere. Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv løfter denne form for anleggsutvikling høyt i sin prioriteringsliste.

Kommunedirektøren vi legge frem et notat om kortsiktige løsninger for en midlertidig skatearena i formannskapet den 18 mai eller 8 juni.