Spørsmål fra Ole Jacob Johansen (Frp) om Åmotåsen

Jeg viser til Formannskapets behandling i forrige møte om Åmotåsen, hvor kommunedirektøren mente at dialog om en minnelig løsning ikke hadde noe hensikt, og hvor flertallet i Formannskapet fulgte kommunedirektøren og vedtok at avklaring om salgspris for de rimelige boliger måtte følges opp rettslig.

Fra Budstikka har jeg lest at kommunen vant første runde, og fra kommunens nettside har jeg sett at salg av de rimelige boligene ble annonsert med salgspris på kr. 41.580. Jeg har oppfattet at salget er gjennomført.

Kan Kommunedirektøren orientere om status i saken? Selv om kommunen vant første runde er det slik at krav om sikring og midlertidig forføyning er trukket? Og at bakgrunnen for dette var at kommunen i stevningen hadde lagt inn krav om feil markedspris? Feil en gang til, men da en annen feil enn tidligere? Det ser ut til at den annonserte salgsprisen avvek fra salgsprisen for de rimelige boliger som Formannskapet ble orientert om i saksfremleggelse og notater, som var kr. 42.075.

Hva er bakgrunnen for at det enda en gang ble forskjell i salgsprisen? Formannskapet ble fortalt at kontrakten var se lett å forstå, og så entydig?

Jeg ønsker også formelt å minne om mitt spørsmål i siste møte:

Kan kommunedirektøren fremlegge oversikt og opplysninger om alle rettsaker kommunen er og har vært involvert i de siste fire årene, og hvor mye dette har kostet skattebetalerne?

Svar fra Lene Conradi

Som avtalt i formannskapsmøtet; her er kommunedirektørens svar, se notat: 

Spørsmål fra og svar til Ole Jacob Jonansen (Frp)

Tilleggsspørsmål fra og svar til Ole Jacob Johansen (Frp)