Forhåndsstemme i Asker  

Se når og hvor i Asker du kan forhåndsstemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 ved faste stemmelokaler og ved helse- og sosialinstitusjoner. Har du problem med å møte opp fysisk, kan du også søke om ambulerende stemmegivning. Det er også mulig å stemme fra utlandet.

Forhåndsstemme ved faste mottakssteder 

Du kan forhåndsstemme ved de ordinære mottaksstedene fra og med torsdag 10. august 2023 (uke 32) til og med fredag 8. september 2023 (uke 36) med følgende åpningstider:  

Asker innbyggertorg (Kirkeveien 204, 1384 Asker / tlf 66 70 00 00/se hjemmeside).

 • kl. 08.00 - kl. 18.00 - mandag til torsdag uke 32, 33, 34 og 35
 • kl. 08.00 - kl. 16.00 - fredag i uke 32, 33, 34 og 35 
 • kl. 08.00 - kl. 19.00 - mandag til fredag i uke 36
 • kl. 10.00 - kl. 15.00 - lørdag i uke 33, 34 og 35 

Holmen innbyggertorg (Vogellund 6, 1394 Nesbru / tlf 66 70 00 00/ se hjemmeside) 

Heggedal innbyggertorg (Heggedal torg 38, 1389 Heggedal / tlf 66 70 00 00/ se hjemmeside) 

Slemmestad innbyggertorg (Vaterlandsveien 27, 3470 Slemmestad/ tlf 66 70 00 00/ se hjemmeside) 

Sætre innbyggertorg (Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre / tlf 66 70 00 00/ se hjemmeside) 

Tofte innbyggertorg (Vestre Strandvei 3, 3482 Tofte / tlf 66 70 00 00/ se hjemmeside) 

Holmen, Heggedal, Slemmestad, Sætre og Tofte innbyggertorg har lik åpningstid: 

 • kl. 09.00 - kl. 16.00 - mandag til onsdag og fredag i uke 32, 33, 34 og 35
 • kl. 09.00 - kl. 18.00 - torsdag i uke 32, 33, 34 og 35
 • kl. 09.00 - kl. 19.00 - mandag til fredag i uke 36
 • kl. 10.00 - kl. 15.00 - lørdag i uke 33, 34 og 35 

Røykensenteret (Spikkestadveien 92A, 3440 Røyken / tlf 66 70 00 00) 

 • kl. 10.00 - kl. 18.00 - mandag til torsdag uke 32, 33, 34 og 35 
 • kl. 10.00 - kl. 16.00 - fredag i uke 32, 33, 34 og 35 
 • kl. 10.00 - kl. 19.00 - mandag til fredag i uke 36 
 • kl. 10.00 - kl. 15.00 - lørdag i uke 33, 34 og 35 

Ta med valgkort (digitalt på mobil eller på papir) og legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemme-mottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, nasjonalt ID-kort, førerkort (også digitalt) eller bankkort med bilde. 

Forhåndsstemme i sommer

Dersom du er forhindret fra å forhåndsstemme i perioden nevnt ovenfor - vil det være mulig å avgi forhåndsstemme fra mandag 3. juli innenfor sommeråpningstid ved Asker Innbyggertorg og Sætre Innbyggertorg frem til og med onsdag 9. august.

Kontakt oss om sommeråpningstider på telefon 66 70 00 00. 

Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner 

Det tilrettelegges for mottak av forhåndsstemmer ved følgende helse- og sosialinstitusjoner og til tilhørende tidspunkt: 

 • Asker bo- og omsorgssenter: 21. august kl. 13.00 - 13.45 
 • Bondi boligsenter: 15. august kl. 10.00 - 10.30
 • Bråset bo- og omsorgssenter: 24. august kl. 10.00 - 12.00 
 • Bølstadsenteret Bokollektiv og dagsenter: 23. august kl. 12.45 - 13.15 
 • Gullhella bo- og omsorgssenter: 23. august kl. 10.00 - 11.30   
 • Holmentunet bo- og omsorgssenter: 14. august kl. 10.00 - 10.45 
 • Hurum bo- og omsorgssenter og Helgetun bofellesskap: 24. august kl. 13.30 - 15.30 
 • Nesbru bo- og omsorgssenter: 21. august kl. 10.00 - 10.30 
 • Oppsjø Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede: Går til Vardåsen - se tid og sted der
 • Oslo Universitetssykehus/Dikemark - Seksjon for psykosebehandling: 17. august kl. 11.45 - 12.15 
 • Oslo Universitetssykehus/Dikemark - Regional Sikkerhetsseksjon: 17. august kl. 10.00 - 10.30
 • Oslo Universitetssykehus HF - Pua og Lokal Sikkerhet: 17. august kl. 12.45 - 13.15 
 • Risenga bo- og omsorgssenter: 15. august kl. 11.45 - 13.45 
 • Solgården bo- og omsorgssenter: 14. august kl. 13.00 - 13.30  
 • Solgården boligsenter/Kirkeveien bofellesskap: 14. august kl. 14.00 - 14.45 
 • Spikkestad omsorgsboliger: 23. august kl. 13.45 - 14.15 
 • Søndre Borgen Akutt- og korttidsavdeling: 15. august kl. 14.15 - 14.45 
 • Vardåsen bo- og omsorgssenter: 17. august kl. 13.45 - 14.30 
 • Vestre Nes omsorgsboliger: 14. august kl. 12.00 - 12.30 
 • Vestre Viken/Blakstad (Psykisk helse/rus / Alderspsykiatrisk avdeling) 21. august kl. 11.45 - 12.30

NB: Vi tar forbehold om at tidene kan endres. Pårørende bør for sikkerhets skyld ta kontakt med institusjonen for å være helt sikker på tidspunktet.

Stemme hjemme (Ambulerende stemmegivning) 

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 11. september 2023, eller forhåndsstemme på noen av de faste mottaksstedene, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder seg.

Fristen for å søke om å forhåndsstemme der du oppholder deg i Asker kommune er tirsdag 5. september 2023.  

Søknadsskjema fås ved å henvende deg til Innbyggertorgene i Asker; telefon/E-post: 66 70 00 00 /  - eller digitalt her på nettsidene.

Søknaden sendes Asker kommune, valgstyret, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. 

Stemme fra utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 1. juli 2023. Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september. Du er selv er ansvarlig å stemme så tidlig at stemmen kommer frem innen tirsdag 12. september kl. 17.00.

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske ambassader, generalkonsulater og konsulater - og hos andre oppnevnte stemmemottakere.

Dersom du er i utlandet, men ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker kan du brevstemme.