Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Legitimasjon og valg

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Det er viktig at du kan legitimere deg, når du skal avgi din stemme ved årets stortings- og sametingsvalg. Da får vi kontrollert at du faktisk er den du utgir deg for å være når du stemmer.

Eksempler på gyldig legitimasjon

Legitimasjonen din må minimum inneholde:

  • navnet ditt
  • fødselsdatoen din
  • bilde av deg

Eksempler på legitimasjon er bankkort med bilde, førerkort og pass - men også andre typer legitimasjon med bilde vil kunne godkjennes. Kravet er at legitimasjonen har et offentlig preg.

Valgfunksjonærene i valglokalet skal utvise skjønn når de vurderer legitimasjonen din. Hvis legitimasjonen har et offentlig preg og gir et troverdig inntrykk, og inkluderer bilde, navn og fødselsdato, har du oppfylt din legitimasjonsplikt og du skal få lov til å avgi din stemme. 

Dette gjelder også hvis legitmasjonen har gått ut på dato. 

Unntak på institusjoner

For velgere som oppholder seg på institusjoner som helse- og omsorgsinstitusjoner, kan en ansatt ved institusjonen gå god for velgerens identitet. Det er da et vilkår at den ansatte kan legitimere seg.