Valgstyrets leder godt fornøyd med valggjennomføringen

Valgstyrets leder i Asker, ordfører Lene Conradi, er godt fornøyd med hvordan valget er gjennomført i hele kommunen.

- Jeg har besøkt alle 17 valglokaler gjennom dagen og selv sett hvor profesjonelt og ordentlig alt var lagt til rette for. Det er viktig at det å avlegge stemme ved valg oppleves verdig og litt høytidelig – og det er jeg sikker på at mange kjente på der ute i dag, sier Lene Conradi og legger til:

- Samtidig har mange fulgt anbefalingen om å forhåndsstemme. Det er bra. Velgerne har også overholdt smittevernreglene i hele forhåndsstemmeperioden og på valgdagen. Jeg tror det skyldes at innbyggerne har ønsket å bidra til et trygt valg for alle, men også at vi har hatt oppmerksomme valgfunksjonærer som har fulgt opp smittevern på en eksemplarisk måte. Så tusen takk til alle sammen for et meget godt gjennomført valg. 

Liten nedgang i valgdeltakelsen 

81,61 prosent av askerbøringene har stemt ved årets stortings- og sametingsvalg. Det er en liten nedgang sammenlignet med valget for fire år siden.

- Vi ser en liten nedgang i valgdeltakelsen i Asker i år. Det er nok noe overraskende, men vi skal være fornøyd med at så mange valgte å gå til stemmeurnene i en pandemi, sier valgansvarlig Rolf Brakstad.

Solid økning av forhåndsstemmer 

I Asker forhåndsstemte 52 prosent - noe som er en solid økning sammenlignet med valget i 2017 og 2019. For fire år siden forhåndsstemte 31,3 prosent. To år senere valgte drøye 23 prosent å benytte seg av denne muligheten.

- Vi kan slå fast at vi har lyktes med å få velgere som før valgdagen visste hva de skulle stemme, til å forhåndsstemme. Det har vært viktig for å sikre et smittevernmessig trygt valg, sier Brakstad.