Forhåndsstemme eller stemme på valgdagen

Du kan stemme ved stortings- og sametingsvalget på forhånd eller på selve valgdagen 13. september. Husk legitimasjon.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra og med 10. august til og med 10. september ved ett av Asker kommunes syv forhåndsstemmesteder. Her kan du stemme både til stortings- og sametingsvalget.

Alt du trenger å vite om forhåndsstemming finner du her.

Stemme på valgdagen

13. september er valgdagen. Alle våre 17 valglokaler har åpent fra klokken 09:00 til 21:00. Vi oppfordrer deg til å bruke hele åpningstiden for å unngå kø.

Du kan parkere utenfor det enkelte valglokalet, om du ikke kan ta kollektiv, sykle eller gå.

Alt du trenger å vite om å stemme på valgdagen finner du her.