Mulighet for å stemme tidlig fra 1. juli

Har du ikke anledning til å stemme ved årets stortings- og sametingsvalg i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen 13. september, kan du stemme tidlig fra 1. juli.

Vi har to valglokaler som åpner for tidligstemmegivning:

Tidligstemmegivning er forbeholdt innbyggere som ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmegivningsperioden fra 10. august til 10. september, eller på valgdagen 13. september. 

Husk legitimasjon. 

Se mer informasjon om tidligstemmegivning her.