Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Digitalt valgkort

Nytt ved årets valg er at du vil få du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett.

På valgkortet står det også i hvilken valgkrets du tilhører, slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen 13. september. Det er ønskelig at du tar med deg mobiltelefonen ved stemmegivningen - enten det er for å forhåndsstemme eller om det er på selve valgdagen - slik at vi får anledning til å skanne det digitale valgkortet når du skal avgi din stemme.

Valgkort på papir 

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir i posten. 

Les mer om digitalt valgkort på nettsidene til valg.no

Mer informasjon om valget? 

Les mer om stortings- og samtingsvalget i 2021 på nettsidene til valgdirektoratet