Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Forhåndsstemmegivning

Fra 10. august åpner vi for den ordinære forhåndsstemmegivningen. Den varer fram til 10. september.

I 2019 forhåndsstemte én av tre velgere. I år kan du forhåndsstemme på syv steder. 

Her kan du forhåndsstemme 

 • Tofte innbyggertorg
 • Sætre Innbyggertorg
 • Slemmestad innbyggertorg
 • Heggedal innbyggertorg
 • Asker sentrum (gamle Servicetorget)
 • Holmen innbyggertorg
 • Røykensenteret

Åpningstider

Asker sentrum (gamle Servicetorget) 

 • 08.00 - 18.00 - mandag til torsdag uke 32, 33, 34 og 35
 • 08.00 - 16.00 - fredag i uke 32, 33, 34 og 35
 • 08.00 - kl. 19.00 - mandag til fredag i uke 36
 • 10.00 - kl. 15.00 - lørdag i uke 33, 34 og 35

Holmen, Heggedal, Slemmestad, Sætre og Tofte Innbyggertorg 

 • 09.00 - 16.00 - mandag til onsdag og fredag i uke 32, 33, 34 og 35
 • 09.00 - 18.00 - torsdag i uke 32, 33, 34 og 35
 • 09.00 - 19.00 - mandag til fredag i uke 36
 • 10.00 - 15.00 - lørdag i uke 33, 34 og 35

Røykensenteret 

 • 10.00 - 18.00 - mandag til torsdag uke 32, 33, 34 og 35
 • 10.00 - 16.00 - fredag i uke 32, 33, 34 og 35
 • 10.00 - 19.00 - mandag til fredag i uke 36
 • 10.00 - 15.00 - lørdag i uke 33, 34 og 35

Tidlig stemmegivning 

Har du ikke anledning til å stemme på valgdagen eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden, kan du tidligstemme fra og med 1. juli til og med 9. august på Sætre innbyggertorg og i Asker sentrum (Asker innbyggerservice i kulturhuset, øvre plan).

Stemmegivning på helse og omsorgsinstitusjoner

I perioden fra 16. august er det mulig å forhåndsstemme ved helse og omsorgsinstitusjonene. Dato og tidspunkt kommer vi tilbake til. 

Her kan du stemme ved: 

 • Asker bo- og omsorgssenter
 • Bondi boligsenter
 • Gullhella bo- og omsorgssenter
 • Risenga bo- og omsorgssenter
 • Solgården sykehjem
 • Solgården boligsenter
 • Søndre Borgen sykehjem
 • Torstadtunet - avd. bistand/omsorg og avd. helse og sosial
 • Oppsjø avd A - bofellesskap foreldre og avd B
 • Vestre Nes omsorgsboliger
 • Nesbru bo- og omsorgssenter
 • Bråset bo- og omsorgssenter
 • Omsorgsboligene på Spikkestad
 • Bølstadveien 31c
 • Klokkarstua helsetun
 • Filtvet helsetun
 • Oslo Universitetssykehus- Dikemark, klinikk psykisk helse og avhengighet
 • Oslo Universitetssykehus- Dikemark, Regional Sikkerhetsavdeling
 • Vestre Viken, psykiatrisk avdeling Blakstad

Stemme hjemme

Dersom du er syk eller ufør er det mulig å søke om å få stemme hjemme.

Du fyller inn dette søknadsskjemaet.

Vi kan også sende skjemaet hjem til deg eller fylle ut skjemaet over telefonen.

Karantene eller isolasjon valgdagen. 

Mer informasjon om valget? 

Les mer om stortings- og samtingsvalget i 2021 på nettsidene til valgdirektoratet