Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Forhåndsstemmegivning

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 benyttet 17 160 innbyggere seg av muligheten til å forhåndsstemme.

Hvilke lokaler som kan benyttes til forhåndsstemmegivning er foreløpig ikke avgjort, men informasjon legges ut her så snart dette er avklart.

For de som ikke kan benytte seg av det ordinære tilbudet fra 10. august, vil det bli gitt tilbud om tidligstemmegivning i perioden fra 1. juli til 9. september. Mer informasjon om dette kommer.