Vi oppsøker helse- og sosialinstitusjoner i Asker i forbindelse med Stortings- og sametingsvalget i 2017. Dette foregår i perioden 21.- 29. august.

Det vil kunne bli noen justeringer i tidspunkter, men oversikten nedenfor vises de planlagte tidspunktene for når den enkelte institusjon får besøk av våre valgmedarbeidere.

Tidspunkter for å forhåndsstemme på institusjon
HvorDatoKlokken
Vestre Nes omsorgsbolig

21. august

10.00-10.45

Torstadtunet – omsorgsboliger

21. august

11:30-12:15

Solgården boligsenter

21. august

13:30-14:30

Solgården sykehjem

21. august

15:00-15.45

Bondi boligsenter

23. august

10.00-10.45

Risenga bo- og omsorgssenter

23. august

11.30-13.30

Søndre Borgen sykehjem

23. august

14:15-15.00

Søndre Borgen korttidsavdeling

23. august

Dikemark sykehus

25. august

10.00-10.45

Dikemark sykehus

25. august

11.30-12.15

Oppsjø A – omsorgsbolig

25. august

13.30-14.15

Asker bo- og omsorgssenter

25. august

15.00-15.45

Sjøstrand omsorgssenter

29. august

10.00-1045

Blakstad sykehus

29. august

12.00-12.45

Gullhella bo- og aktivitetssenter

29. august

13.30-15.30