Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Hva skjer etter at du har stemt?

Fra stemmeseddelen legges i urnen til den bli en del av valgresultatet, skal den telles tre ganger.

Hver enkelt stemmeseddel kontrolleres og telles to ganger av kommunen og én gang av Viken fylkeskommune, for å sikre at valget er riktig gjennomført og at valgresultatet er korrekt. Det gjelder både for stemmesedler mottatt på forhånd og på valgdagen.

Her er stemmeseddelens vei fra urne til valgresultatet:

  • Du legger stemmeseddelen i en forseglet urne.
  • Når kommunens 17 valglokaler stenger, begynner 330 valgmedarbeidere å telle stemmer.
  • Valgmedarbeidere sjekker at antallet godkjente stemmesedler ikke overstiger det antall velgere som har møtt opp i valglokalet og avgitt sin stemme etter at de ble krysset av i manntallet.
  • Når alle stemmene er talt opp i valglokalet, blir stemmesedlene lagt i en eske som forsegles og transporteres til Asker rådhus.
  • Her tar andre valgmedarbeidere ny opptelling av stemmene. Det skjer maskinelt.
  • Når kommunen har telt alle stemmesedlene to ganger, blir de lagt i esker som forsegles og sendes til Viken fylkeskommune for kontrolltelling.
  • Forhåndsstemmene har blitt telt mellom 10. og 13. september og sendes sammen med de andre stemmesedlene.
  • Når fylkeskommunen har kontrollert og verifisert kommunens opptelling, sluttfører de oppgjøret.
  • Stemmesedlene er blitt en del av valgoppgjøret.