Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Hvem kan du stemme på?

I Akershus stiller 20 partier liste til stortingsvalget. I valgkrets 7 Sør- Norge stiller åtte partier liste til sametingsvalget.

Det skal velges 36 stortingsrepresentanter fra Viken, fordelt på tre valgdistrikt: Akershus, Buskerud og Østfold. Asker kommune inngår i Akershus valgdistrikt.

20 partier stiller lister i Akershus

 • Alliansen – Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Generasjonspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De Kristne
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet 
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Sametingsvalg 2021

Ved sametingsvalg er landet delt inn i sju valgkretser. Viken inngår i valgkrets 7 Sør-Norge. Herfra skal det velges seks representanter.

Åtte partier stiller lister i valgkrets 7 Sør-Norge:

 • Árja
 • Arbeiderpartiet
 • Samefolkets Parti
 • Nordkalottfolket
 • Høyre
 • Senterpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Norske Samers Riksforbund

Stemme blankt 

Det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler. Ved opptelling vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.

Mer informasjon om valget? 

Les mer om stortings- og samtingsvalget i 2021 på nettsidene til valgdirektoratet