Om muligheter for å forhåndsstemme - hvor, når og hvordan.

Forhåndsstemme på Servicetorget fra 10. august

Servicetorget ligger øverst på Trekanten, Knud Askers vei 24, 1383 Asker. Du kan forhånds-stemme fra og med torsdag 10. august 2017 (uke 32) til og med fredag 8. september 2017 (uke 36) med følgende åpningstider:

 • fra kl. 08.00 til kl. 18.00 - mandag til torsdag i uke 32, 33, 34, 35 og 36
 • fra kl. 08.00 til kl. 15.30 - fredag i uke 32, 33, 34 og 35
 • fra kl. 08.00 til kl. 19.00 - fredag i uke 36
 • fra kl. 10.00 til kl. 14.00 - lørdag i uke 32, 33, 34, og 35

Ta med valgkort og legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Mulighet for tidlig forhåndsstemmegivning på Servicetorget fra 3. juli

Dersom du er forhindret fra å forhåndsstemme i perioden nevnt ovenfor er det mulig å avgi forhåndsstemme innenfor normal sommeråpningstid på Servicetorget i perioden 3. juli til 9. august. 

Muligheten til å avgi tidligstemme er et tilbud til dem som ikke er hjemme mellom 10. august og valgdagen. Du trenger ikke valgkort, kun legitimasjon. Kontakt gjerne Servicetorget på telefon 66 90 90 90 for å avtale tid.

Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Valgstyret har bestemt at stemmegivning avholdes på følgende helse- og sosialinstitusjoner:

 • Asker bo - og omsorgssenter
 • Bondi boligsenter
 • Gullhella bo - og omsorgssenter
 • Risenga bo - og omsorgssenter
 • Solgården sykehjem
 • Solgården boligsenter
 • Søndre Borgen sykehjem
 • Torstadtunet – avdeling bistand/omsorg og avdeling helse og sosial
 • Oppsjø avd. A - bofellesskap for eldre og avd. B
 • Vestre Nes omsorgsboliger
 • Oslo Universitetssykehus - Dikemark, klinikk psykisk helse og avhengighet
 • Oslo Universitetssykehus - Dikemark, Regional Sikkerhets avdeling
 • Oslo Universitetssykehus - Vardåsen, alderspsykiatrisk avdeling
 • Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling Blakstad
 • Oslo kommune, Sjøstrand omsorgssenter

Ambulerende stemmegivning

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 11. september 2017, eller forhåndsstemme på Servicetorget, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder seg. Valgstyret har bestemt at fristen for å søke om og forhåndsstemme der du oppholder deg i Asker kommune er tirsdag 5. september 2017.

Adresse: Knud Askers vei 24, 1383 Asker
Telefon/e-post: 66 90 90 90 / servicetorget@asker.kommune.no
Søknaden sendes Asker kommune, valgstyret, Postboks 353, 1372 Asker.

Kunngjøres etter valgforskriftens § 24 og forskrift om valg til sametinget § 40.

Asker valgstyre, dato 25. juni 2017