Stemmegivningen i forbindelse med stortingsvalget foregår mandag 11. september 2017 fra kl. 09.00 til kl. 21.00 i følgende valglokaler/stemmesteder:

  • Krets 01 NESØYA, Nesøya barneskole, Tverråsen 4, 1397 Nesøya
  • Krets 02 NESBRU, Nesbru videregående skole Halvard Torgersens vei 8, 1396 Billingstad
  • Krets 03 HOFSTAD, Hofstad barneskole, Hofstadgata 14, 1384 Asker
  • Krets 04 RISENGA, Leikvollhallen, Brages vei 5, 1387 Asker
  • Krets 05 BORGEN, Borgen ungdomsskole, Vardefaret 4, 1388 Borgen
  • Krets 06 HOVEDGÅRDEN, Heggedal idrettshall, Heggedalsbakken 13, 1389 Heggedal
  • Krets 07 VOLLEN, Vollen ungdomsskole, Håkavikveien 45, 1390 Vollen
  • Krets 08 SOLVANG, Solvang ungdomsskole, Solvangveien 32, 1383 Asker

Stemmegivningen i forbindelse med sametingsvalget foregår mandag 11. september 2017 fra kl. 09.00 til kl. 21.00 kun i følgende valglokale/stemmested:

  • Krets 04 RISENGA, Leikvollhallen, Brages vei 5, 1387 Asker

Legitimasjonsplikt

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Du må derfor ta med deg legitimasjon når du skal stemme på valgdagen. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme.

Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Valgkort

Det er veldig fint om du tar med deg valgkortet ditt når du skal avgi din stemme på valgdagen. Dette vil lette arbeidet med å registrere deg som velger.

Lene W. Conradi
Leder valgstyret

Kunngjøres etter valglovens § 9-3 og forskrift om valg til sametinget § 48.

Asker valgstyre, dato 5. august 2017