Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Har du stemmerett?

Sjekk om du kan stemme ved årets stortings- og sametingsvalg.

Du har stemmerett ved årets stortingsvalg dersom du

 • er norsk statsborger
 • fyller 18 år innen utgangen av 2021
 • er, eller har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge

For å kunne stemme må du også være innført i manntallet, som er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune.

 • Er du norsk statsborger og bor i Norge, føres du inn i manntallet i den kommunen der du er registrert som bosatt per 30. juni i valgåret.
 • Flytter du og blir registrert i en annen kommune etter 30. juni, har du stemmerett i kommunen du flyttet fra.

Sjekk dine opplysninger

I Asker er manntallet offentlig tilgjengelig slik at du kan kontrollere egne opplysninger. Ta kontakt med innbyggerservice i Asker sentrum eller Sætre innbyggertorg.

Oppdager du feil, kan du sende kravet om rettelse til valgstyret i Asker. Adresse: Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.  

Bor du i utlandet?

 • Har du vært registrert som bosatt i Norge i løpet av de siste ti årene, føres du inn i manntallet i kommunen der du sist var registrert som bosatt.
 • Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste ti årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.
 • Dersom du ikke har vært registrert som bosatt i Norge, skal søknaden om å bli ført inn i manntallet sendes til Oslo kommune.

Her er søknadsskjema om innføring i manntallet (pdf).

Les mer om hvordan du kan stemme i utlandet på nettsidene til valgdirektoratet.

Hvem kan stemme ved sametingsvalget?

 • Samer som er norske statsborgere og som fyller 18 år i 2021, og som er, eller har vært, registrert som bosatt i Norge.
 • Svenske og finske samer som fyller 18 år i 2021 og som er registrert som bosatt i Norge per 30. juni 2021.
 • Samer som ikke er nordiske statsborgere, som fyller 18 år i 2021, og som har vært registrert som bosatt i Norge de tre siste årene.

For å kunne stemme, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

Spørsmål om stemmerett og manntallet?

Er du usikker på om du har stemmerett, eller har du spørsmål om manntallet, ta kontakt med oss på 66 70 00 00.

Mer informasjon om valget? 

Les mer om stortings- og samtingsvalget i 2021 på nettsidene til valgdirektoratet