Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Smittevern og valg

Valget i Asker vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Kommunen følger nasjonale koronaregler og anbefalinger. 

Eventuelle smitteverntiltak i forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2021, kommer vi tilbake til og i god tid før forhåndstemmeperioden starter 10. august og valgdagen 13. september.