Åpningstider for forhåndsstemmegivning

Servicetorget holder åpent for forhåndsstemmegivning fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september på følgende tidspunkter:

 • kl 08.00 til 18.00  mandag til torsdag i uke 32, 33, 34, 35 og 36 (t.o.m. 7. september)
 • kl 08.00 til 15.30 fredag i uke 32, 33, 34 og 35 (t.o.m. 1. september)
 • kl 08.00 til 19.00 fredag 8. september - siste dag du kan forhåndsstemme
 • kl 10.00 til kl. 14.00 lørdagene 12. august, 19. august, 26. august og 2. september

Vær snill å ta med valgkort og legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Valgstyret har bestemt at stemmegivning avholdes på følgende helse- og sosialinstitusjoner:

 • Asker bo- og omsorgssenter
 • Bondi boligsenter
 • Gullhella bo- og omsorgssenter
 • Risenga bo- og omsorgssenter
 • Solgården sykehjem
 • Solgården boligsenter
 • Søndre Borgen sykehjem
 • Torstadtunet - avdeling bistand/omsorg og avdeling helse og sosial
 • Oppsjø avd A - bofellesskap for eldre og avdeling B
 • Vestre Nes omsorgsboliger
 • Oslo Universitetssykehus Dikemark, klinikk Psykisk helse og avhengighet
 • Oslo Universitetssykehus Dikemark, Regional Sikkerhetsavdeling
 • Oslo Universitetssykehus Vardåsen, Alderspsykiatrisk avdeling
 • Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling Blakstad
 • Oslo kommune, Sjøstrand omsorgssenter

Vi besøker institusjonene i forhåndsstemmeperioden, nærmere bestemt fra 21. til 29. august. Se gjerne egen oversikt over planlagte tidspunkter (Med forbehold om endringer).

For beboere på Bråset som er manntallsført i Asker vil det - etter avtale med Valgstyret i Røyken - bli tilrettelagt for bruk av stemmesedler fra Akershus.

Ambulerende stemmegivning

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 11. september, eller forhåndsstemme på Servicetorget, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder seg.

Valgstyret har bestemt at fristen for å søke om å forhåndsstemme der du oppholder deg i Asker kommune er tirsdag 5. september 2017. 

Søknaden sendes Asker kommune, Valgstyret, Postboks 353, 1372 Asker