Tekniske problemer

Vi har dessverre tekniske problemer med overføring av dagens digitale møte. Det jobbes med saken, og vi håper vi får løst dette raskt.