Tid og sted for vigsler i Hurum

I Hurum blir det i utgangspunktet lagt til rette for vigsler på fredager i tidsrommet kl. 13.00 til 15.00. Vigslene vil finne sted i Malerhjemmet på Sætre.

Ved ønske om annen vigselsdag eller sted må dette avtales særskilt.

Følgende personer har vigselsmyndighet i Hurum

  • Ordfører Monca Vee Bratlie
  • Varaordfører Else Marie Rødby
  • Rådmann Lars Joakim Tveit
  • Kommunalsjef Øydis Jahren
  • Tora Sandnes, politisk sekretariat

Oppmøte på vigselsdagen

Møt opp i god tid og senest 15 minutter før avtalt tidspunkt. Etter at dere har avtalt vigselstidspunkt med vigselssekretariatet i Asker, vil dere få bekreftelse tilsendt per post.