Tid og sted for vigsler i Røyken

I Røyken blir det i utgangspunktet lagt til rette for vigsler på fredager i tidsrommet kl. 14.00 til 16.00. Vigslene vil finne sted på rådhuset.

Følgende personer har vigselsmyndighet i Røyken

  • Ordfører Eva Norén Eriksen
  • Varaordfører Roar Skryseth
  • Enhetsleder Susanna Lindqvist
  • Seniorrådgiver Turid Lohne Velund

Oppmøte på vigselsdagen

Møt opp i god tid og senest 15 minutter før avtalt tidspunkt. Etter at dere har avtalt vigselstidspunkt med vigselssekretariatet i Asker, vil dere få bekreftelse tilsendt per post.