Formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2018-2021 er ute på høring. Høringsfristen er 6. desember.

Alle innbyggere, næringsaktører, organisasjoner eller andre kan gi sine innspill til handlingsprogrammet.

Gi innspill til formannskapets forslag

Frist: 6. desember 2017

Hva er handlingsprogrammet?

Handlingsprogrammet er Asker kommunes budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for neste år er bindende, økonomiplanen er retningsgivende. Asker kommunestyre vedtar Handlingsprogrammet hvert år i desember.