Suppleringsvalg av meddommere, lagrettemedlemmer og skjønnsmedlemmer på offentlig ettersyn.

I samsvar med domstolloven § 68 legges forslag om valg (suppleringsvalg) av

  • meddommere (8)
  • lagrettemedlemmer (24) og
  • skjønnsmedlemmer (2)

for valgperioden 01.01.2017–31.12.2020, ut på offentlig ettersyn for en periode på to uker.

Se forslagene til kandidater i pdf-format ved å klikke på denne lenken.

Forslagene legges også ut til offentlig ettersyn på Servicetorget.

Enhver som har noe å innvende mot forslagene bes om å underrette politisk sekretariat om dette senest 31.08.2016. Dette kan sendes som brevpost eller e-post på følgende adresser:

Asker kommune v/politisk sekretariat
Postboks 353
1372 ASKER

E-post: politisk.sekretariat@asker.kommune.no