Rapporten Livet på Borgen gir et innblikk i levekår, oppvekstvilkår og nærmiljø på Borgen.

Livet på Borgen er bestilt av politikerne i Asker kommunestyre. De ønsket kunnskap som grunnlag for fremtidig utvikling av Borgenområdet.

Kunnskapsgrunnlaget skal hjelpe oss å få fram fakta om Borgen og de som bor der, vise hvordan de kommunale tjenestene (barnehager, skoler og helsetjenester) virker, og hvordan ting henger sammen på Borgen. Med et slikt kunnskapsgrunnlag har vi gode forutsetninger for å ta gode valg i videre utvikling av området.

Omfattende datamateriale

Rapporten er basert på et omfattende innsamlet datamateriale om levekår, oppvekstsvilkår og nærmiljøkvaliteter på Borgen, og tar også med innbyggernes egne fortellinger. Materialet er undersøkt og analysert i lys av forskning på flere fagområder. Dataene er sammenliknet med data for Asker, Akershus og Norge.

Rapporten kommer i en fullversjon og en kortversjon, som er en sammenfatning av hovedfunnene i fullversjonen.  

Vi ønsker at flest mulig setter seg inn i rapporten, slik at vi sammen kan lage et kart for veien videre på Borgen.