Borgenprosjektet har gjennomført en rekke prosesser for idémyldring og samskaping i utvikling av Borgenområdet. Til sammen har 736 deltakere kommet med- og bearbeidet 458 innspill til tiltak. Resultatene av prosessene bearbeides videre i lys av kunnskapsgrunnlaget Livet på Borgen.

Det skal utarbeides en plan med prioriterte tiltak for videreutvikling av stedet, tjenestene og lokalsamfunnene på Borgen. Høsten 2016 vil politikerne behandle planen.

Referat fokusgrupper

Kontaktinformasjon

Vil du engasjere deg i nærmiljøet? Ta kontakt med Borgen nærmiljøsentral ved daglig leder Hilde Skogedal på e-post hilde.skogedal@paaborgen.no.

Har du spørsmål om reguleringsplaner i området, ta kontakt med Plan- og bygningsavdelingen ved Sissel Haug på e-post sissel.haug@asker.kommune.no.

Andre kontaktpunkter

Andre henvendelser med spørsmål og innspill kan sendes prosjektleder Gyrid Mangersnes på gyrid.mangersnes@asker.kommune.no

Les mer om Borgenprosjektet