29. januar 2015 ble det arrangert en Nærmiljøkonferanse på Borgen. Her var innbyggere, lag og foreninger invitert til medvirkning. Til sammen var det 139 deltagere på konferansen. Oppgaven var å beskrive Borgen.

  • Hvilke kvaliteter har området?
  • Hva finnes av ressurser og utfordringer?

Beskrivelsene fra deltagerne som ble samlet inn, er en del av datamaterialet – sammen med annen erfaringsbasert kunnskap og registerdata - som har blitt brukt til å utarbeide en rapport om området. Denne stedsanalysen er grunnlaget for videre innsats i området.

Gruppearbeid kvelden igjennom resulterte i en tykk bunke flippovers. Ressurser og utfordringer innbyggerne ser i området sitt kan oppsummeres slik:

  Ordsky Ressurser: Sentralt, skolene, marka, barnehagene, utsikten, mangfold, idrett, seniorsenteret, naboer.

Ordsky - Ressurser: Sentralt, skolene, marka, barnehagene, utsikten, mangfold, idrett, seniorsenteret, naboer.

Ordsky - Utfordringer: Savner treffplass, kollektivtilbud, dårlig rykte, kollektivtilbud, savner cafe, språkbarrierer, manglende dugnadsånd.

Ordsky - Utfordringer: Savner treffplass, kollektivtilbud, dårlig rykte, kollektivtilbud, savner cafe, språkbarrierer, manglende dugnadsånd.

Det ble også levert inn 94 arbeidshefter fra kvelden. Disse er med som datamateriale i rapporten. Det var stort engasjement i gruppearbeidet, og mange gav uttrykk for at de var glad for muligheten til å medvirke. Det er i seg selv et viktig «funn» da et av prosjektets mål er å skape større engasjement og deltakelse lokalt.

Noen grupper av befolkningen var ikke representert denne kvelden. Det har det blitt tatt hensyn til i det videre i arbeidet med innhentingen av datamateriale, for å sikre en god bredde.