Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Gjeldende budsjett og handlingsprogram

Handlingsprogram 2019-2022 er Asker kommunes budsjett for 2019, og ble vedtatt i kommunestyret 11. desember 2018. 

Budsjettet og handlingsprogrammet for 2019 er historisk. Som det siste i gamle Askers historie forteller det noe om hvilken tilstand kommunen vår er i når vi går over til det nye og større fellesskapet fra 2020.