Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Gjeldende budsjett og handlingsprogram

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018-2021 

19. september presenterte rådmannen sitt forslag til Handlingsprogram for 2018-2021 for formannskapet. Kommunestyret skal vedta endelig Handlingsprogram i sitt møte 12. desember. 

Budsjettprosessen fram til vedtak

Tidligere budsjett og handlingsprogram