Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022

Rådmannen la fram forslag til Handlingsprogram 2019-2022 for Asker formannskap i deres møte 18. september 2018. 

Gjeldende budsjett og handlingsprogram

Handlingsprogram 2018-2021 er Asker kommunes budsjett for 2018, økonomiplan for 2019-2021 og overordnede mål for 2018-2021.