Kommunestyret vedtok Handlingsprogram 2016-2019 i sitt møte 8. desember 2015. Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden.

Budsjettet for året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Her kan du lese vedtatt Handlingsprogram 2016-2019.

Budsjett- og handlingsprogramprosessen

Budsjettforslag på høring 

Fra 21. september til 21. oktober 2016 ligger rådmannens forslag til Handlingsprogram for 2017-2020 ute på høring.

Fra tidligere år