Kommunestyret vedtok Handlingsprogram 2017-2020 i sitt møte 6. desember 2016.

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Prosessen fram til vedtak 

Tidligere budsjett og handlingsprogram