Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Forslag til budsjett og handlingsprogram 2019-2022

Disse dokumentene utgjør til sammen forslag til budsjett og handlingsprogram for 2019-2022:

Gjeldende budsjett og handlingsprogram

Handlingsprogram 2018-2021 er Asker kommunes budsjett for 2018, økonomiplan for 2019-2021 og overordnede mål for 2018-2021.