Alle innbyggere og næringsaktører som kan bli direkte berørt av et nytt veisystem gjennom kommunen, blir løpende orientert om utviklingen i arbeidet med ny E18, bussgate og sykkelvei.

Statens vegvesen oversendte sitt forslag til kommunedelplan for ny E18, bussgate og sykkelvei gjennom Asker i desember 2015. Asker kommunestyre vedtok planen 8. november 2016. 

Planforslaget var på høring våren 2016. Her kan du lese alle høringsdokumentene til saken om Kommunedelplan E18 Slependen Drengsrud.

Møter med innbyggere, nabolag og næringsaktører

Kommunen og Vegvesenet har arrangert en rekke åpne møter og møter med naboer og næringsliv. Her kan du lese presentasjoner og referater fra møtene om E18-prosjektet

Møter med kontaktgruppene for vellene

Det er etablert to kontaktgrupper med utgangspunkt i berørte velforeninger. Kontaktgruppene fungerer som kontaktledd mellom Statens vegvesen, Asker kommune og innbyggerne, og skal bidra til god medvirkning og informasjonsflyt. Asker velforbund ved Steinar Fjærvoll, Finn Rasmussen og Dag Thorkildsen står som arrangør av kontaktmøtene.