Det er etablert to kontaktgrupper med basis i berørte velforeninger. Gruppene skal fungere som kontaktledd mellom Statens vegvesen, Asker kommune og innbyggerne for å sikre god medvirkning og informasjonsflyt i arbeidet for E18 gjennom Asker.

Asker velforbund ved Steinar Fjærvoll, Finn Rasmussen og Dag Thorkildsen står som arrangør av kontaktmøtene.

Aksjonsgruppe for E18 i tunnel: kontaktperson Eirek Gullvåg, e-post: eog@getmail.no.

Kontaktgruppe for strekningen Slependen-Holmen

Kontaktgruppe for strekningen Holmen-Drengsrud

Her finner du referater og presentasjoner fra en rekke ulike møter om E18 med bussvei og hovedsykkelvei.