Én av fem innbyggere i Asker har innvandrerbakgrunn. Vi er gode på inkludering og mangfold i kommunen vår. Nå har vi laget en ny plan for hvordan vi kan bli enda bedre.

- På språkpraksis på SFO fikk jeg endelig vært litt ute, ikke bare på skole og hjemme. Jeg lærte mye som jeg ikke visste fra før, om samfunnet og det å være barn i Norge, og barna lærte meg mye norsk, forteller en 20 år gammel jente fra Irak i et brukerintervju.

I «Temaplan for inkludering og mangfold», som kommunestyret vedtok enstemmig tirsdag 16. oktober, er nettopp arbeid og utdanning to viktige satsningsområder.

- Kjernen i arbeidet er at alle har et ansvar og at ulike samfunnsaktører må være delaktige. Sammen må vi skape flere arbeidsplasser for kvinner med lite skolebakgrunn og for de som har lite formell kompetanse, sier saksordfører, Abdirahman Abdulkadir Mohamed.

Han sier at arbeidet er komplekst og omfatter ulike sektorer og nivåer. Den nye planen legger føringer for tverrsektorielt arbeid og omfatter flere fagområder, som opplæring, kvalifisering mot arbeid og samarbeid med frivilligheten.

Innovasjon er et nøkkelord

Asker kan vise til god måloppnåelse på flere områder, blant annet i introduksjonsprogrammet, hvor en høy andel går ut i jobb eller utdanning etter fullført program.

- Vi må ha flere nyskapende prosjekter som "Sisters in Business systue" i samarbeid med IKEA og "Ta Askersjansen" , sier Abdulkadir Mohamed.

Alle skal delta i fellesskapet

Asker har som mål å være er en mangfoldig kommune, hvor alle kan delta i fellesskapet, og hvor alle har like muligheter og plikter.

– Vi skal være en kommune hvor de med innvandrerbakgrunn er inkludert i arbeids- og samfunnsliv. I tillegg er god koordinering og sammenheng i tjenestene viktig, sier Abdirahman Abdulkadir Mohamed.

Satsningsområdene i den nye temaplanen er; arbeid, kunnskap og utdanning, helse, tilhørighet og medborgerskap, bosetting og organisering og forvaltning.

Du kan laste ned «Temaplan for inkludering og mangfold» eller kontakte saksbehandler, Tone Bøckman.