Asker har lang tradisjon for å medvirke i den nasjonale flyktning- og innvandringspolitikken, gjennom å være vertskommune for asylmottak og ved å bosette voksne og enslige mindreårige flyktninger.

Asker har et godt tjenestetilbud og høy kompetanse innen bosetting og integrering av flyktninger, og kan vise til gode resultater. 74 prosent av de flyktningene kommunen bosetter kommer i arbeid og utdanning (2014).

Asker kommune har kompetanse på avdelingene integrering og migrasjonshelse og barnevern, som jobber kontinuerlig med oppfølging, bosetting, velferdstjenester til og integrering av flyktninger.

Asker kommune er vertskommune for to statlige asylmottak, ett på Dikemark (150 plasser) og ett på Hvalstad (140 plasser).