Mange ønsker å engasjere seg og bidra til å gjøre livet lettere for flyktningene som kommer til Asker. Flere av de frivillige organisasjonene jobber med dette. Om du kjenner noen som vil bidra, har de frivillige organisasjonene behov for flere aktive frivillige.

Om du ønsker å engasjere deg, oppfordres du til å ta kontakt med frivillige organisasjoner, menigheter eller foreninger. Organisasjonene har både erfaring med, og kunnskap om, hvilke behov flyktningene har.

Ta kontakt direkte med organisasjonene eller gå inn på nettsidene for frivillighet. 

Kommunen har en egen frivillighetskoordinator som jobber ut mot det frivillige apparatet i kommunen. Frivillighetskoordinator er Heidi Thommessen - ta kontakt på e-post: heidi.thommessen@asker.kommune.no eller mobil 488 93 418.

Utvalg organisasjoner

Her er noen av organisasjonene med ulike aktiviteter for flyktninger i Asker: