Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tiltak for å nå Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Handlingsprogram 2020-2023

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram for 2020-2023. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram 2020-2023

Frivillighet og innbyggersamarbeid

Frivillighet og innbyggersamarbeid

Innbyggertorg

Lokaldemokrati i nye Asker

Asker-samfunnet skal være et levende lokaldemokrati der innbyggere i alle aldre deltar gjennom inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser.

Les mer om hvordan du kan holde deg orientert og medvirke her