Holmen svømmehall blir et av landets mest energieffektive svømmeanlegg.

Svømmehallen skal stå ferdig våren 2017, og får 25-metersbasseng med åtte baner, terapibasseng, treningsrom, sosialrom og kafe.

Hallen har fått offentlig støtte fra Enova, Husbanken og Kulturdepartementets spillemidler med totalt 46 millioner kroner.

Passivhuskonstruksjon og fornybar energi

Hallen blir en passivhussvømmehall, med ca. 45 prosent årlig energibesparelse sammenlignet med en svømmehall som bygges etter dagens forskrift. Ca. 80 prosent av varmebehovet til svømmehallen dekkes med fornybar energi:

 • 15 geobrønner som skal forsyne bygget med miljøvennlig energi.
 • Solfangere på parkeringsplassen lader geo-brønnene om sommeren.
 • Solcelleanlegg på ca. 500 m2 på taket mot sør-øst, 150 m2 vertikalt monterte solcellepaneler på sørveggen og solcellepanel på taket over sykkelparkeringen, dekker omkring 12 prosent av det årlige strømforbruket.
 • LED-lys og dagslysstyring bidrar til ca. 40 prosent lavere energibruk enn med tradisjonell belysning.
 • Sparedusjer reduserer vann- og energiforbruket.
 • Behovsstyrt drift av vifter i ventilasjonsanlegget reduserer energiforbruket.

Miljøvennlig materialvalg

Svømmehallen er en stor betongkonstruksjon og bruk av lavkarbonbetong er et viktig tiltak for å redusere utslipp fra materialbruk.

Gange, sykkel og kollektivtransport 

Det er et mål at flest mulig skal gå, sykle eller reise kollektivt til svømmehallen. Dette er viktig både av miljø- og klimahensyn, og for at området skal være et godt rekreasjonsområde.

 • Umiddelbar nærhet til bussholdeplass, med seks avganger i timen på hverdager. 
 • Oppstillingsplasser for skolebusser, transporttjeneste og andre busser.
 • God tilrettelegging for sykkel og el-sykkel.
 • Egen mobilitetsplan skal foreslå ytterligere tiltak for å fremme gange, sykkel og kollektivtransport. 

Dette sier andre om prosjektet

Fakta om bygget

 • Grunnflate ca. 2700 m2
 • Vannflate 682 m2
 • Terapibasseng 12,5 x 12,5 med heve/senke bunn og HC-heis
 • Hovedbasseng 25 x 21 med heve/senke bunn i 3 baner
 • Garderober, badstue, kafeteria, sosialt rom, treningsrom
 • Moderne renseteknologi.